Privátna lekcia

Ide o individuálny prístup inštruktora ku klientovi v akejkoľvek vekovej kategórii. Táto forma výučby je obzvlášť vhodná pre začiatočníkov, ktorí vyžadujú bezprostredný prístup, najvyššiu formu interakcie a rýchle napredovanie v krátkom čase. Možno ju efektívne využiť aj v prípade skúsených lyžiarov a snoubordistov, ktorí majú záujem zdokonaliť svoju techniku a nechcú sa „deliť“ o inštruktora s ostatnými. Privátne lekcie otvárame kedykoľvek v priebehu dňa v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Skupinová lekcia

Podmienkou pre otvorenie skupinovej lekcie sú minimálne 3 osoby. Výhodné je, ak ide o osoby približne na rovnakej vekovej úrovni a lyžiarskej, resp. snoubordovej zdatnosti. Výučbu zabezpečuje jeden inštruktor. Výhodou skupinovej lekcie je priaznivejšia cena. S obľubou túto formu výučby využívajú najmä spoločne členovia rodiny alebo organizované skupiny. Tempo výučby je prispôsobované schopnostiam väčšiny členov skupiny. Skupinové lekcie otvárame každý deň, vždy v pevne stanovený čas o 10:00 hod. a 13:00 hod. Dĺžka skupinovej lekcie sú 2 hodiny.

Lyžiarska škôlka

Nezabúdame ani na našich najmenších, ktorým venujeme osobitnú starostlivosť. Pre deti vo veku od 4 do 12 rokov máme vyhradenú lyžiarsku školku Snehové kráľovstvo, ktorá je základom maximálnej bezpečnosti pri výučbe. Vlastná výučba prebieha zábavnou a nenútenou formou pod dohľadom inštruktorov v podobe privátnych alebo skupinových lekcií.