Naša Vízia

Víziou Snow Academy je dlhodobo pôsobiť v lyžiarskom stredisku Snow Paradise Veľká Rača ako popredná lyžiarska a snoubordová škola, ktorá neustále rozširuje sortiment ponúkaných služieb a prispieva tak k rozvoju lyžiarskeho strediska a zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti.

Poslanie

Snow Academy je progresívna lyžiarska a snoubordová škola, ktorá ponúka sortiment základných a doplnkových služieb pre širokú lyžiarsku a snoubordovu verejnosť zabezpečovaných pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov.

Šport a zábava

Naše úsilie smeruje k efektívnemu rozvoju pohybových schopností klientov a k zvyšovaniu bezpečnosti na lyžiarskych svahoch. Služby Snow Academy sú určené pre začiatočníkov, pokročilých, ako aj skúsených lyžiarov a snoubordistov. Snažíme sa o to, aby všetci naši zákazníci boli spokojní a výučba s našimi inštruktormi bola pre každého z nich prínosom a nezabudnuteľným zážitkom.

Náš Tím

Naši inštruktori disponujú platnou licenciou, ktorá ich oprávňuje vykonávať výučbu lyžovania a snoubordingu. Výučbu dokážu zabezpečiť vo viacerých svetových jazykoch. Dôraz kladieme na zvyšovanie kvality a odbornosti práce inštruktorov, čo zabezpečujeme prostredníctvom pravidelných tréningov.
Za nesmierne dôležitý faktor kvality poskytovanej služby považujeme vzdelanostnú úroveň inštruktora a jeho morálno-vôľové vlastnosti. Preto podstatnú časť nášho kolektívu inštruktorov tvoria vysokoškolsky vzdelané osoby s pedagogickým zameraním a študenti vysokých škôl.


Pavol B.
Terézia B.
Martin Č.
Jan Č.
Veronika Č.
Matúš F.
Martin G.
David H.
Matej H.
Alena Ch.
Adam J.
Radoslav K.
Pavol K.
Monika K.
Patrícia L.
Lenka M.
Andrej M.
Nina P.
Erik P.