Naša Vízia

Víziou Snow Academy je dlhodobo pôsobiť v lyžiarskom stredisku Snow Paradise Veľká Rača ako popredná lyžiarska a snoubordová škola, ktorá neustále rozširuje sortiment ponúkaných služieb a prispieva tak k rozvoju lyžiarskeho strediska a zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti.

Poslanie

Snow Academy je progresívna lyžiarska a snoubordová škola, ktorá ponúka sortiment základných a doplnkových služieb pre širokú lyžiarsku a snoubordovu verejnosť zabezpečovaných pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov.

Šport a zábava

Naše úsilie smeruje k efektívnemu rozvoju pohybových schopností klientov a k zvyšovaniu bezpečnosti na lyžiarskych svahoch. Služby Snow Academy sú určené pre začiatočníkov, pokročilých, ako aj skúsených lyžiarov a snoubordistov. Snažíme sa o to, aby všetci naši zákazníci boli spokojní a výučba s našimi inštruktormi bola pre každého z nich prínosom a nezabudnuteľným zážitkom.

Náš Tím

Naši inštruktori disponujú platnou licenciou, ktorá ich oprávňuje vykonávať výučbu lyžovania a snoubordingu. Výučbu dokážu zabezpečiť vo viacerých svetových jazykoch. Dôraz kladieme na zvyšovanie kvality a odbornosti práce inštruktorov, čo zabezpečujeme prostredníctvom pravidelných tréningov.
Za nesmierne dôležitý faktor kvality poskytovanej služby považujeme vzdelanostnú úroveň inštruktora a jeho morálno-vôľové vlastnosti. Preto podstatnú časť nášho kolektívu inštruktorov tvoria vysokoškolsky vzdelané osoby s pedagogickým zameraním a študenti vysokých škôl.